Bireysel Genç Girişim Hızlandırma Programı

TÜBİTAK 1512 - BİGG DÜNYA

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerin firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürülebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği programı ile 200 bin TL hibe desteği (geri ödemesiz / %100) sunulmaktadır. Program 2 aşamadan oluşmakta olup, 1.Aşama Faaliyetleri TÜBİTAK’ın belirlediği uygulayıcı kuruluşlar; 2.Aşama Faaliyetleri ise TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. 1.Aşama Faaliyetlerinde Uygulayıcı Kuruluşlar teknoloji tabanlı yeni iş fikirlerine sahip girişimci adaylarına eğitim, mentörlük, fikri koruma vb. gibi ücretsiz hizmetler vererek, girişimci adaylarını 2.Aşama faaliyetlerine hazırlamak için destek sağlamaktadır. Düzce Teknopark BİGG DÜNYA programı ile 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini 01.07.2018 ve 30.06.2020 tarihleri arasında yürütmek üzere uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır.
Akıllı Ulaşım
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
Enerji ve Temiz Teknolojiler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
İleri İmalat ve Sanayi 4.0
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
Sağlık ve İyi Yaşam
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

BİGG DÜNYA Takvim

17 Ekim 2018
Son Başvuru Tarihi
18 Ekim 2018
Ön Değerlendirme
18 Ekim 2018
Mülakat Çağrısı
19 Ekim 2018
Mülakatlar
19 Ekim 2018
Başvuruların İlanı

BİGG DÜNYA Eğitim Takvimi

21-28 Ekim 2018
22 Ekim 2018
Pazarlama, Müşteri Konumlandırma
22 Ekim 2018
Marka Yönetimi
23 Ekim 2018
Fikri Mülkiyet Hakları
24 Ekim 2018
Etkili Sunum Teknikleri
25 Ekim 2018
Proje Maliyet Analizi
26 Ekim 2018
Tecrübe Paylaşımı
27 Ekim 2018
İş Modeli Geliştirme
28 Ekim 2018
İş Planı Oluşturma
M ₺
Toplam Destek
TÜBİTAK Desteği
Toplam İş Fikri Başvurusu
Toplam Desteklenen Girişim Sayısı

BİGG DÜNYA

Girişimcilerin teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve ticarileşme süreçlerinde Teknoparkların da görev alabilmeleri buna bağlı olarak da TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amacı ile 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı açılmış, TÜBİTAK tarafından uygun görülen kurumlar programı yürütmeye hak kazanmıştır.

Bu doğrultuda Düzce Teknopark da BİGG DÜNYA programı ile, Batı Karadeniz bölgesinde yer alan girişimci/girişimci adaylarımızın iş fikirlerinin olgunlaştırılarak ticarileştirilmesi amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini 01.07.2018 ve 30.06.2020 tarihleri arasında yürütmek üzere uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır.

Düzce Teknopark D-IN81 Kuluçka Merkezi bünyesinde iş fikirlerinin ticarileştirilmesi yönünde girişimcilere eğitim, danışmanlık, mentörlük, fon bulma, fikri koruma, ticarileştirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca şirketini ilk defa Düzce Teknopark ’ta kurmak isteyen girişimcilerimize %50 kira indirim sağlanmaktadır.

Düzce bölgesinde ve üniversitede, girişimcilik farkındalığının arttırılması için etkinlik, eğitim ve seminerler düzenlenmekte, girişimcilik ekosisteminin oluşturulabilmesi için paydaşlar ile işbirliği yapılmaktadır. Bu doğrultuda proje yarışmaları ve proje pazarları, sertifikalı girişimcilik eğitimleri, iş fikri yarışmaları düzenlenmektedir.

img
icon
Eğitim
Girişimcilik, İş Planı Hazırlama, Proje Yazma, Fikri Koruma
icon
Mentörlük
Başlangıç, Şirketleşme
icon
Fikri Koruma
Patent Ön Araştırması, Buluş Bildirimi, Başvuru Süreçleri
image
icon
Danışmanlık
Hukuki, Destek Programları, Proje Yönetimi
icon
Fon Bulma
Kamu Fon Kaynakları, Yatırımcı Ağları
icon
Ticarileştirme
Ticari Sır/Know How Transferi, Lisanslama, Satış Devir
Bigg Dünya

Ücretsiz Ofis Alanı

Düzce Teknopark, D-IN81 Kuluçka Merkezi ve BİGG DÜNYA programına katılan girişimci adayları iş fikirlerinin geliştirilmesi aşamalarında ücretsiz ofis alanlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca D-IN81 ve BİGG DÜNYA programından mezun olup şirketini Düzce Teknopark ’ta kurmak isteyen girişimcilerimize % 50 kira indirimi sağlanmaktadır.
Hemen Başvur
Bigg Dünya

Eğitim

Düzce Teknopark, Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan girişimcilerin teknoloji tabanlı yeni iş fikirlerinin ürün ya da hizmete dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi süreçlerinde, girişimcilerin başarılı ve hızlı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak amacıyla, , 1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının Uygulayıcı Kuruluşu olarak BİGG DÜNYA programı ile 1.Aşama faaliyetlerini yürütmektedir. Buna bağlı olarak girişimci adaylarına eğitim, mentörlük, fikri koruma vb. gibi ücretsiz hizmetler vererek, girişimci adaylarını 2.Aşama faaliyetlerine hazırlamak için destek sağlamaktadır.
Hemen Başvur
Bigg Dünya

Mentörlük

Girişimci adaylarının iş planlarının hazırlanmasının hemen akabinde Düzce Teknopark ve Düzce Üniversitesi işbirliği ile oluşturulmuş Mentör Havuzunda yer alan alanında uzman kişiler tarafından yatay ve dikey mentörlük hizmetleri verilmektedir. İş planı doğrulama süreçleri eğitimler ile eş zamanlı olarak yürütülmekte olup, Mentör desteği ile Teknik Doğrulama, Sanayi Doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Hemen Başvur
Bigg Dünya

Prototipleme Desteği

İlk prototipin üretilmesi için gerekli laboratuvar ve malzeme desteği Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile sağlanmaktadır.
Hemen Başvur
Bigg Dünya

Destekçilerimiz

Mesajını Gönder